Contactaţi-ne

Strategia de mediu

 • Suntem o companie avansată ecologic

  Devenirea unei companii avansate ecologic este filozofia centrală Sharp din 2004. De peste un deceniu, compania a demonstrat că acestea nu sunt doar cuvinte goale.

  Sharp a fost primul producător care a primit eticheta ecologică UE pentru un televizor. Majoritatea imprimantelor multifuncționale Sharp sunt premiate și certificate pentru caracteristicile lor de economisire a energiei și ecologice.

  În ultimii ani, sute de produse Sharp au primit premii internaționale pentru designul lor remarcabil ecologic, făcând astfel dovada angajamentului nostru de a fabrica produse ecologice ceea ce ne permite, în schimb, să ne atingem scopul de a deveni o companie avansată ecologic.

  Economisire Resurse.

  Economisire Resurse.

  Durată Lungă.

  Maximizare Reciclare.

  Acesta este angajamentul Sharp pentru mediu și societate

 • Acțiune poztivă. Investiții reale.

  Din faza inițială de proiectare la fabricare și până la sfârșitul ciclului de viață, orice domeniu ce afectează direct sau indirect mediul înconjurător se află în continuă observare.

  Toate fabricile și majoritatea birourilor noastre îndeplinesc standardul ISO 14001, un cadru ce prevede cerințele pentru sistemele de management de mediu. Ș i încurajăm în mod activ managementul de mediu și inițiativele de sensibilizare ecologică în întreaga organizație.

  Inginerii noștri dezvoltă în mod continuu tehnologii ecologice inovative pentru a face lumea un loc mai curat și mai verde și punem accent ferm pe fabricarea produselor de înaltă calitate, avansate ecologic.

 • Fabricarea de produse ecologice

  „Ghidul produselor ecologice” Sharp guvernează întregul ciclu de viață al fiecărui produs fabricat. Depunem eforturi pentru un consum de energie scăzut, deșeuri reduse, mai puțin ambalaj, reciclare mai bună și produse cu o durată de viață mai lungă.

 • O istorie de pionierat - și un viitor

  Ca inventator pentru societate, Sharp a început cercetarea și avansarea tehnologiei solare încă din 1959. În prezent, tehnologia noastră solară poate fi găsită în case, ferme, fabrici, parcuri fotovoltaice și în clădiri publice din întreaga lume. Și aceasta este doar un domeniu al expertizei noastre.

  După caz, produsele noastre folosesc LED-uri cu durată lungă de viață ce au un consum minim de electricitate, dar și o durată lungă de viață.

  Imprimantele și MFP-urile noastre cu un consum redus de energie sunt în continuă dezvoltare.

  Responsabilitatea ecologică se află în ADN-ul Sharp.

  Creionul Ever Sharp, inventat de fondatorul nostru Tokuji Hayakawa, este produsul din spatele numelui nostru - Sharp. Întrucât am transformat un obiect banal de unică folosință într-un obiect reutilizabil, salvând astfel lemn prețios, poate fi de asemenea considerat primul nostru produs ecologic.

Produse Ecologice

Sharp și-a denumit produsele ecologice „Produse Ecologice” (GP). Ghidul GP ce definește criteriile de dezvoltare și de proiectare în conformitate cu șapte concepte, este folosit global în toate departamentele de proiectare produse din 1998.  În mod similar, am denumit dispozitivele ecologice Dispozitive Ecologice (GD) și am alcătuit Ghidul GD ce este aplicat în toate departamentele de proiectare dispozitive din 2004.

Dezvoltând astfel de produse și dispozitive, Sharp stabilește obiective specifice în conformitate cu Fișa Standard GP și cu Fișa Standard GD, formulate pe baza Ghidurilor GP și GD. În etapele de fabricare de probă și de producția în masă, determină cât de bine produsul respectă aceste obiective , iar celor ce respectă standardele li se acordă statutul de GP sau GD.

Conținutul Fișelor Standard GP și GD - reperul pentru obiectivele de dezvoltare - este revizuit și restricționat anual cu scopul de a îmbunătăți performanța de mediu a produselor și dispozitivelor noastre.

Conceptele de Produse Ecologice

Economisire Energie / Creare de Energie
Produsele cu performanțe extraordinare de economisere energie / creare de energie îmbunătățesc eficiența energetică și reduc consumul de energie al produselor; alte măsuri

Conservarea Resurselor
Produsele destinate conservării resurselor reduc cantitatea de materiale utilizate; produse de concept ce conservă resursele în timpul utilizării; extind durata de viață a produselor; alte măsuri

Reciclare
Produse destinate reciclării produselor de concept ușor de dezasamblat; utilizarea materialelor ușor de reciclat; alte măsuri

Utilizarea în Siguranță și Eliminarea
Produse ce pot fi utilizate și eliminate în siguranță
Nu utilizați substanțe ce afectează negativ sănătatea oamenilor sau mediul înconjurător; alte măsuri

Utilizarea Materialelor și Dispozitivelor Ecologice
Produse ce utilizează materiale și dispozitive ecologice
Utilizați materiale reciclate / materiale plastice pe bază de biomasă; alte măsuri

Sensibilizarea cu privire la aspectele de mediu,
referitoare la baterii, etc.

Produse ce utilizează baterii, manuale și ambalaje cu sensibilizare privind aspecte de mediu crescută
Ambalaj al produselor redus; produse de concept ce permit îndepărtarea ușoară a bateriilor; alte măsuri

Afișarea informațiilor ecologice ale produselor
Produse ce au afișate performanța de mediu și informații
Dobândirea etichetelor de mediu (etichete ecologice); implementarea  LCA; alte măsuri

Fabrici Ecologice

În 2003, Sharp a lansat un sistem de evaluare strict pentru fabricile din întreaga lume și le-a suspus conștient unui proces de inspecție intern strict. Sunt acordate puncte prin îndeplinirea unei serii de practici de mediu, de la reciclarea apei de ploaie la evitarea depozitelor de deșeuri. Obiectivul este obținerea statusuluide Fabrică Super Green pentru care este nevoie de un punctaj foarte mare. În 2009, toate fabricile Sharp din Japonia au primit statusul de Fabrici Super Green, fabrica Sharp de înaltă tehnologie din Kameyama clasându-se pe primul loc. Fabrica din Kameyama generează cea mai mare parte din energia necesară producției de la cel mai mare furnizor asiatic de sisteme fotovoltaice pe acoperiș cu o capacitate de 5.2 MW. În plus, necesarul de energie de care mai are nevoie fabrica este asigurat de o centrală electrică și termică de vârf cu gaz, iar apa reziduală nu este utilizată doar pentru încălzirea apei ci și pentru aer condționat.

Fabrica Sharp din regiunea Alsacia, în Franţa, care produce imprimante standard şi multifuncţionale, a obţinut această certificare în iulie 2006. Unul din punctele forte ecologice ale fabricii este abordarea strictă privind trierea deșeurilor. Din 2004, toate deșeurile - baterii, materiale plastice, benzi din neon, hârtie, sticlă sau paleți din lemn - se colectează și se triează. Fabrica a făcut, de asemenea, progrese în ceea ce privește lanțul de distribuție și logistică. Trecerea la un nou tip de carton a redus volumul ambalajului la jumătate, iar greutatea la un sfert, lucru ce reduce, de asemenea, cerințele capacității de transport și a consumului de combustibil.

Eforturile de mediu Sharp în fabrica din Wrexham, în nordul Țării Galilor, a ajuns, de asemenea în centrul atenției. În 2008, fabrica a primit premiul Wales Business and Sustainability ca recunoaștere a măsurilor ambițioase privind energia solară și microunde ale fabricii către un viitor ecologic și durabil. Noile procese de producție introduse la fabrică se concentrează pe utilizarea eficientă a resurselor, precum și pe reprimirea  și reciclarea pruduselor vechi.

Certificare / Etichetă

Etchetă Ecologică

Sunt disponibile un set de etichete ecologice diferite pentru a sublinia diferitele grade de sensibilizare ecologică ale unui produs. Cerințele necesare aplicării în vederea obținerii unei etichete sunt dure. În mod evident, multe produse Sharp poartă etichete ecologice, cum ar fi „Blue Angel” sau eticheta ecologică comunitară.

 • Blue Angel

  Blue Angel recunoaşte produsele care sunt prietenoase cu mediul dintr-o serie de criterii care includ consumul de energie, emisii chimice reduse, un nivel de zgomot redus și un design de produs ecologic redus. Pentru o listă completă de produse certificate, vă rugăm accesaţi

Norme

În mod firesc, Sharp depune eforturi pentru a se conforma cerințele legale în Europa, cum ar fi obligațiile de înregistrare chimică „REACh”, eliminarea echipamentului electric și eletronic „WEEE” și restricțiile utilizării anumitor substanțe periculoase în echipamente electrice și electronice „RoHS”.

 • REACh

  REACh, un regulament al Uniunii Europene (CE 1907/2006) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice, a intrat în vigoare la 1 iunie, 2007.

  Unul din obiectivele acestui regulament este îmbunătățirea, în cadrul general al dezvoltării durabile, a protecției sănătății umane și a mediului împotriva riscurilor substanțelor chimice. Sharp susține acest obiectiv și, conform codului de conduită Sharp, adoptă o abordare proactivă pentru a respecta regulamentul.

  Pentru mai multe informații, accesați următoarea pagină de internet:

  Fișe de securitate (SDS)

  Fișele de securitate (SDS) descriu proprietățile unei substanțe chimice, precum și măsuri de urgență privind substanța - sau un produs ce conține acea substanță - în cazul unui accident. Prin aceasta se asigură că proprietățile substanței chimice sunt înțelese corect și că produsele ce conțin substanța respectivă pot fi utilizate în siguranță. 

  Pentru mai multe informații privind fișele de siguranță  (SDS) Sharp, accesați următoarea pagină de internet:

 • RoHS

  Utilizarea substanțelor periculoase în echipementele electrice și electronice este reglementată de Directivele RoHS 2002/95/CE și 2011/65/UE, ce restricționează utilizarea metalelor grele precum plumb, mercur, cadmiu și crom hexavalent și a substanțelor ignifuge.

  Pentru mai multe informații, accesați următoarea pagină de internet:

 • Deșeurile de echipamente electrice și electronice

  În cazul în care acest simbol este afișat pe produs, la sfârșitul duratei sale de viață, produsul se va elimina separat de deșeurile menajere obișnuite. Bara neagră semnifică că produsul a fost introdus pe piață după 15 august 2005. Aceasta este o legislație UE care impune tratamentul adecvat, recuperarea și reciclarea acestor deșeuri pentru a reduce la minimum cantitatea de deșeuri din depozite. Prin urmare, vă rugăm ajutaţi-ne să protejăm mediul înconjurător eliminând deșeurile în mod corect, astfel încât să ne asigurăm că acestea sunt gestionate corespunzător, și să prevenim potenţialele efecte negative asupra mediului înconjurător și asupra sănătății umane.

  În cazul în care echipamentele electrice sau electronice au baterii și acumulatori, vă rugăm să le eliminați separat, în conformitate cu cerințele locale. Deșeurile electrice pot fi eliminate prin intermediul autorității locale, a centrelor specializate locale sau a distribuitorului local, dacă intenționați să achiziționați un produs nou similar.

  Țările din afara UE: Vă rugăm să eliminați în conformitate cu reglementările locale și naționale.

  În cazul eliminării și tratării cartușelor de toner Sharp și a altor consumabile ale dispozitivelor multifuncționale Sharp, țineți cont de următoarele:

  Aceste deșeuri sunt tratate conform cu cerințele legale din zona dumneavoastră. Vă recomandăm să vă adresați furnizorilor competenți de service (de exemplu, companii de reciclare a deșeurilor) și să cereți asistență autorităților locale, dacă este necesar.

 • Baterii

  Bateriile sunt produse folosite zilnic, care pot avea un impact grav asupra mediului, atunci când nu au fost colectate și reciclate în mod corespunzător la sfârșitul duratei de viață a acestora. Se pot obţine materiale valoroase din baterii reciclate, oferind o resursă pentru producție și produsele fabricate în Europa.

  Pentru mai multe informații, accesați următoarea pagină de internet:

 • Acordul voluntar al UE

  Sharp este o companie cu un caracter ecologic și cu o experiență îndelungată în îmbunătățirea ecologică a produselor sale. Prin urmare, Sharp se angajează să participe la „Acordul voluntar european privind echipamentele de formare a imaginii”. Astfel, Sharp contribuie la Planul de acțiune comunitară privind eficiența energetică prin îmbunătățirea condițiilor de mediu ale produselor, în special privind eficiența resurselor și energetică.

  Clienții beneficiază nu doar de pe urma produselor ecologice, dar fac și alegeri durabile privind achizițiile pe baza informațiilor despre performanța de mediu a produselor. Aceste informații sunt disponibile pe pagina produsului pentru fiecare țară în secțiunea „Asistență și Descărcări” pe baza Declarației de mediu potrivit standardului ECMA370.