Contactaţi-ne

Securitatea documentelor

Suita pentru securitatea documentelor de la Sharp vă ajută să lucrați mai mult datorită fluxului său de lucru intuitiv și instrumentelor de automatizare. În plus, procesele noastre robuste, securizate de management al documentelor vă permit să fiți siguri că respectați cele mai recente reglementări.

Puteți înceta lucrul cu menii de documente fragmentate, extrem de distribuite. În schimb, puteți opta pentru un depozit de date centralizat, complet indexat, care îi permite personalului dvs. să petreacă mai puțin timp căutând informații și mai mult timp valorificând la maximum informațiile.

Când încărcați date și documente, veți fi înștiințați întotdeauna să includeți metadate descriptive precise cu detalii de indexare și, cu funcția de căutare completă a textului de la Sharp, aveți întotdeauna la dispoziție căi directe către datele de care aveți nevoie, precum și beneficii suplimentare datorate urmării versiunilor și lanțului de audit.

Fișierele dvs. sunt stocate într-un singur depozit securizat și structurat exclusiv în Centre europene de date (sunt disponibile și instalării bazate pe servere).

Datele dvs. sunt protejate prin controale de acces, tehnologii de criptare de ultimă oră și sisteme de reluare cu redundanță în caz de nereușită. De asemenea, puteți seta, modifica și revoca permisiunile de acces după utilizator sau grup de lucru în numai câteva minute, partajând cât de multe informații aveți nevoie.

Sharp’s document security suite helps you get more work done, thanks to its intuitive workflow and automation tools. Plus, our secure, robust document management processes mean you can be confident that you are complying with the latest regulations.

 

You can stop working with fragmented, highly distributed document environments. Instead you can look forward to a fully indexed, centralised data repository that lets your staff spend less time looking for information and more time putting it to good use.

When you upload data and documents you’ll always be prompted to include accurate indexing details descriptive metadata, and with Sharp’s full text search capability, there are always straightforward routes to the data you need and additional benefits from version tracking and audit trail.

Your files are stored in a single, structured, and secure repository on exclusively European Data Centres (local server-based installations are also available).

Your data is protected by access controls, firewalls, state-of- the-art encryption technology, and redundant failover systems. You can also set, change and revoke access permissions by user or by workgroup in a matter of minutes, sharing as much or as little information as you need.